Landed in Key West, Florida, went through the customs, allowed to proceed.

3603 keyw

Night flight above the Overseas Highway towards Tamiami / Kendall airport.

3604 keyw

3605 keyw

3606 keyw

Buzzing Miami Beach the next day…

3607 mia

3608 mia

3609 mia

3610 mia

3611  mia